Публічний договір

    Договір публічної оферти на покупку товару в інтернет-магазині Pencil Pen

    Умови цього договору публічної оферти є публічними, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх осіб (споживачів, замовників), які є покупцями. Ця публічна оферта встановлює умови та порядок продажу (реалізації) товарів які пропонуються на сайті Продавця в інтернет–магазині Pencil Pen.

    Якщо ви не згодні з умовами цього Договору, не здійснюйте покупки в інтернет-магазині Pencil Pen, не оформляйте і не підтверджуйте замовлення, і не робіть передоплату. Якщо вам не зрозумілі умови цього Договору, будь ласка, зверніться з Вашим питанням до наших фахівців за телефоном: +380-955-232-493 або направте електронного листа з питанням на електронну адресу: mail.pencilpen@gmail.com.

    Визначення термінів:

- "Мережа Інтернет" - Всесвітня Глобальна комп'ютерна мережа загального доступу.
- »Сайт «або» Веб - Сайт " - сайт за адресою: pencil-pen.com.ua, як сукупність Web-сторінок, доступних в мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і навігацією.
- »Веб - сторінка " - інформаційний ресурс доступний в мережі Інтернет, який можна переглянути в браузері.
- "Договір публічної оферти на купівлю товару" - цей публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті pencil-pen.com.ua, і який є публічним договором у розумінні, визначеному ст.633 Цивільного кодексу України. Договір передбачає пропозицію роздрібного продажу товарів, перелік яких розміщений на сайті, після ознайомлення покупця із запропонованим продавцем описом товару, який розміщений на Веб-сайті, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з Товаром. Укладення такого договору здійснюється дистанційно способом прийняття публічної оферти.
- "Товар" - товари, інформація про які розміщена на сайті.
- "Інтернет-магазин" - сайт продавця, створений, в тому числі для укладення договору публічної оферти на покупку товару.
- "Продавець" -компанія, що реалізує товари, представлені на інтернет-сайті.


     Інформація про продавця:

Фізична особа-підприємець Антоненко Марина Олександрівна

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2758612669

Місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабан.

Адреса електронної пошти: mail.pencilpen@gmail.com

"Покупець" - фізична або юридична особа-кінцевий споживач, який є дієздатним і правоздатним, що уклала з продавцем цей Договір публічної оферти на покупку товару.

"Замовлення" - вибір і Замовлення Покупцем Товару з переліку, розміщеного на сайті.

"Законодавство" - чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, що виникли у зв'язку з виконанням визначених у цьому Договорі зобов'язань.

 

     Предмет та умови цього Договору:

1. За цим Договором пропонується придбання товару на умовах оформлення замовлення на покупку обраного Покупцем Товару на умовах, запропонованих продавцем.

2. Покупець зобов'язаний, після оформлення замовлення, відповідати на дзвінок/повідомлення продавця і підтвердити свій вибір, а в разі необхідності уточнити інформацію, відповісти на питання, що стосуються деталей, необхідних для виконання замовлення.

3. Доставка товару відбувається за умови оформлення в порядку, зазначеному на сайті і підтвердження замовлення.

4. Видача товару відбувається шляхом його доставки способом обраним Покупцем і перевіркою товару при його отриманні.

5. Оплата вартості товару здійснюється Покупцем будь-яким зручним для нього способом, а саме:

 - безготівковим розрахунком на банківський рахунок продавця;

 - післяплатою при отриманні товару підприємству, яке здійснює його доставку.

6. Умови обміну та повернення товару є загальноприйнятими і регулюються нормами чинного законодавства Про захист прав споживачів.

7 відповідальність сторін:

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальність за:

 - зміна виробником зовнішнього вигляду товару;

 - за незначну невідповідність колірної гами товару. Може відрізнятися з оригіналом товару виключно через різну передачу кольору моніторами персональних комп'ютерів окремих моделей;

 - за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

 - за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставки товару), що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;

 - за протиправні незаконні дії, вчинені покупцем з використанням наданого доступу до мережі Інтернет;

 - за передачу покупцем своїх мережевих ідентифікаторів-IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

7.2. Покупець самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

8.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення воєнного стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

8.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором за настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону.

8.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

8.5. У випадках тривалої (більше трьох місяців) дії обставин непереборної сили, тягнуть невиконання зобов'язань за цим Договором, кожна зі сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього договору внаслідок форс-мажорних обставин сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

9. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті pencil-pen.com.ua.

10. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного продажу товару через мережу-Інтернет.

11. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, акцептуючи пропозицію продавця (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) в інтернет-магазині, покупець автоматично дає свою згоду продавцю на обробку своїх персональних даних, які стали або стануть відомі продавцю в результаті виконання цього Договору.

12. Передоплата оформленого Покупцем в інтернет - магазині Замовлення, означає повну згоду покупця з умовами цього Договору.

13. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для покупця безкоштовним. Умови доступу до мережі Інтернет регулюються окремим договором між Покупцем і його інтернет-провайдером без втручання продавця.

14. Текст цього Договору приєднання є об'єктом авторських прав, майнові права на які належить продавцю, і охороняються законом.

15. Текст цього Договору публікується шляхом його розміщення на Веб-сайті за адресою: pencil-pen.com.ua/publichnyj-dogovor

16. Продавець використовує (cookies) куки, щоб забезпечити надання максимально повної інформації, щоб покупці зробили правильний для них вибір в інтернет-магазині.

Якщо Покупець продовжує користуватися сайтом, це означає Його згоду на використання (cookies) і отримання Покупцем всіх файлів cookie, і можливість відправляти покупцеві найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Покупець в будь-який час може відмовитися від розсилки або заборонити використовувати куки шляхом персональних налаштувань свого комп'ютера або іншого гаджета, за допомогою якого він здійснює користування Сайтом.

17. Термін дії цього Договору

17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцептування Покупцем пропозиції продавця, зробленої на Веб-сайті (розміщення покупцем замовлення на сайті) і діє до моменту оплати та отримання Покупцем Товару.

17.2. До моменту фактичного отримання товару покупцем, договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

17.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

     Детальніше про умови доставки та оплати на сайті pencil-pen.com.ua.